Biuro poprowadzi sprawy spadkowe

Logo
Prawo spadkowe normuje skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne także z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym związane normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Tilbud:

Navn: Biuro poprowadzi sprawy spadkowe
adresse: Białowieża 17-230, ul. Natalisa Sulerzyskiego 61
Medarbejdere: Stefan Kasprzyk, Robert Dunajewski, Ryszard Gucwa, Aleksander Dołęga-Zakrzewski, Witold Gąsiorowski, Sylwester Dancewicz, Włodzimierz Gołębiewski, Antoni Kasprzyk, Bogumił Dzielski,


Dato tilføjet: 25-03-2020