PPK dla Twojej firmy

Logo
Plany kapitałowe będą tworzone poprzez pracodawców z instytucjami finansowymi, jakie zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego zrealizować z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał przewodzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a następny przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Tilbud:

Navn: PPK dla Twojej firmy
adresse: Bystrzyca Klodz. 57-500, ul. Staszica 63
Medarbejdere: Henryk Katlewicz, Albin Dobrzyński, Lech Śruba, Stanisław Bielicki, Augustyn Grzesiuk, Marcin Czachowski, Cezary Dziadosz, Szczepan Kaczorowski, Gerard Gardocki, Henryk Domachowski,


Dato tilføjet: 30-03-2020