Spółka w lkwidacji - pomożemy

Logo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Tilbud:

Navn: Spółka w lkwidacji - pomożemy
adresse: Wiśniew 08-112, ul. Sudecka 72
Medarbejdere: Wacław Gawkowski, Józef Bienias, Bogdan Kaczmarek, Krystian Biernacki, Hieronim Dobrzyński, Kazimierz Gucwa, Ignacy Gawłowski,


Dato tilføjet: 24-03-2020